آزمون آنلاین درس ۱ و ۲ علوم ششم

 

تعداد سوالات : ۱۵ سوال

مجموع امتیازات : ۲۰

مدت زمان آزمون ۳۵ دقیقه است .

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات