آزمون آنلاین فصل اول اجتماعی پایه پنجم

مدت زمان آزمون ۳۰ دقیقه است .

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات

  • Wessigree
    پاسخ

    kamagra jalea Non steroidal inhibitors, such as the triazole compounds letrozole and anastrozole, are highly potent, reversible inhibitors with good specificity for aromatase