آزمون آنلاین ماهانه پایه ششم

مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه است .

آزمون برای پاسخهای غلط نمره منفی دارد. به این معنا که سه پاسخ غلط به سوالات هر بخش منجر به از بین رفتن یک پاسخ
صحیح در آن بخش خواهد شد

 

علوم: ۲۰ سوال

هدیه های آسمان : ۱۵ سوال

هوش : ۱۰ سوال

قرآن : ۵ سوال

 

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات