آزمون آنلاین درس سوم و چهارم علوم پایه پنجم

مدت زمان آزمون ۳۰ دقیقه است .

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات

 • ساغر
  پاسخ

  عالی بید من همه لو دلست نوشتم

 • رها
  پاسخ

  آفرین ساغر

 • چیه؟! |||:
  پاسخ

  چرا اینطوری بود هیچی نفهمیدم که

 • سمیه
  پاسخ

  ممنونم

 • Wessigree
  پاسخ

  Congrats Kate kamagra dosis diaria The American College of Surgeons Oncology Group ACOSOG Z1031A randomized phase II clinical trial was designed to determine which AI anastrozole, letrozole, or exemestane should be recommended for future testing against chemotherapy in the neoadjuvant setting ACOSOG is now a part of the Alliance for Clinical Trials in Oncology

 • Wessigree
  پاسخ

  Mierzwa AJ, et al lasix not urinating Clinical and biochemical heterogeneity are exhibited by myophosphorylase deficiency DiMauro et al, 1977