آزمون آنلاین فصل دوم ریاضی پایه پنجم (جمع و تفریق اعداد مخلوط)

مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه است .

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات

سه × پنج =